GeneralLe Bleu Dutch

Dr. Clifford Dennison, ED. D heeft het grootste deel van zijn leven gewijd aan research en onderwijs in natuurwetenschappen en biologie. Dr. Dennison heeft academische titels behaald aan de Marshall University en de University of Florida. Hij heeft post-doctoraal werk aan de Cornell University en de Univerity of Michigan verricht. Hieronder volgt de reden waarom Dr. Dennison de voorkeur geeft aan Le Bleu Ultra Pure Bottled Water...

Ons milieu is veranderd

Gedurende het grootste deel van het menselijke bestaan op aarde, heeft de mens zich aangepast aan een natuurlijke omgeving en water onttrokken aan schone, niet verontreinigde bronnen, stroompjes en ondiepe putten. Dit water is betrekkelijk zuiver geweest en bevatte slechts geringe hoeveelheden van substanties die in de natuur voorkomen. Maar de situatie is veranderd. Sinds de industriële revolutie en vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog, dumpen wij duizenden synthetische chemicaliën in het milieu. Wij weten dat een groot aantal van deze chemische stoffen giftig zijn. Ons lichaam is niet aangepast aan deze door de mens gefabriceerde chemische stoffen en zal dat nooit meer worden. Wij weten niet wat de lange-termijn effecten op ons lichaam of op het lichaam van onze kinderen zullen zijn. Maar wij weten wel dat zolang wij LE BLEU ULTRA PURE gedistilleerd water drinken, wij water gebruiken dat een goede smaak heeft en bevorderlijk is voor de gezondheid.

Door de jaren heen hebben wetenschappers bewezen dat water een van de meest efficiënte oplosmiddelen is die aan de mens bekend zijn. In feite dissolveert, absorbeert en transporteert het water een deel van alles waarmee het in aanraking komt. Het is deze eigenschap als universeel oplosmiddel, waardoor het drinkwater zijn levengevende functies in het lichaam kan vervullen maar tevens vrijwel iedere onzuiverheid die in het milieu wordt gedumpt, opneemt.

De misvatting dat het goed is water te drinken omdat het mineralen bevat

Bij sommige mensen leeft de misvatting dat zij essentiële mineralen halen uit het water dat zij drinken. Weliswaar hebben wij mineralen nodig, maar de bron van mineralen voor ons lichaam zit in het voedsel dat wij eten – niet in het water dat wij drinken. Planten hebben het unieke vermogen om niet organische mineralen uit de bodem en het water om te zetten in organische vorm voor gebruik door ons lichaam. Ons lichaam kan weinig of helemaal geen mineralen gebruiken die aan het water zijn ontleend. Deze mineralen vervuilen het drinkwater slechts en verhinderen dat het water zijn natuurlijke functies vervult. Behalve deze onbruikbare mineralen kan het water honderden zware metalen, toxische chemicaliën en organische chemicaliën in ons lichaam brengen en deze stoffen kunnen zich daar op gaan hopen. Als ons drinkwater eenmaal verontreinigd is, worden diens natuurlijk reinigende functies verminderd. Dientengevolge kan onze gezondheid worden aangetast wanneer deze verontreinigingen zich in onze bloedvaten, gewrichten en interne organen verzamelen.

Le Bleu Gebottled Ultra Pure Water is goed drinkwater en goed voor het lichaam

Le Bleu Ultra Pure gedistilleerd water komt als schoon water ons lichaam binnen. Het kan vrijelijk het gif dat zich in ons lichaam heeft opgehoopt, absorberen en zuiveren. Sommige gezondheidsspecialisten geloven dat wij met grotere intensiteit en vaker last hebben van verharding van de bloedvaten, van artritis, nierstenen, galstenen, oogkwalen (glaucoom en cataract), emfyseem en andere ziekten, als wij vervuild en verontreinigd water drinken. Van de verschillende soorten water, zoals regenwater, gesmolten sneeuw, ruw, hard water, gefilterd, zacht gedeoniseerd, gekookt en gedistilleerd water – is alleen gedistilleerd water ZUIVER en praktisch vrij van contaminanten. Dientengevolge heeft gedistilleerd water geen smaak, geen kleur, geen reuk, geen bacteriën, geen schadelijke substanties van welke aard dan ook. Le Bleu gedistilleerd water helpt om het lichaam koel te houden. Het drinken van grote hoeveelheden zuiver water helpt eveneens om de huid zacht en soepel te houden.

 

Met Le Bleu puur gedistilleerd water smaakt mijn voedsel en drank beter

Het is heerlijk om een glas vol ingevroren sap gemaakt met gedistilleerd water te drinken! Zonder de chemische stoffen en mineralen in het water komt de natuurlijke frisse smaak van het fruit veel beter tot uiting. Velen hebben aangegeven dat zij hun lievelingsdrank die met kraanwater is bereid niet meer lusten als ze eenmaal Le Bleu gedistilleerd water zijn gaan gebruiken. Le Bleu gedistilleerd water geeft ook een lekkerdere smaak aan voedsel dat daarin gekookt is. Bovendien behoudt het voedsel zijn frisse heldere kleur door het ontbreken van chloor of andere toxische substanties die een bruingele kleur aan het voedsel kunnen geven.

 

Door Le Bleu Ultra Pure gebottled water te drinken krijg ik geen schadelijke substanties binnen

Chloor, dat aan ons leidingwater is toegevoegd om bacteriën en parasieten te doden, is misschien wel één van de gevaarlijkste chemicaliën die wij gebruiken. Onderzoek toont aan dat chloor zich verbindt met organische substanties die in het kraanwater voorkomen, en chloorhoudende koolwaterstoffen kunnen produceren. Deze kunnen sluipende ziekten veroorzaken zoals verharding van de bloedvaten, hartaanval en kanker.

 

Waarom geef ik de voorkeur aan Le Bleu Pure Bottled Water?

Ik heb door uitgebreid onderzoek en ervaring ontdekt dat waterzuivering een zeer ingewikkeld proces is. Het is uiterst moeilijk om waterzuiveringsapparatuur schoon te maken en te onderhouden, en ervoor te zorgen dat de apparatuur met de hoogste efficiëntie functioneert. Alleen een bedrijf met voldoende kennis, hulpmiddelen en toewijding, is in staat de juiste mix van waterzuivering en apparatuur samen te stellen, die continue Ultra Pure Water kan produceren. Ik ben ervan overtuigd dat Le Bleu zo’n bedrijf is. De roestvrije stalen apparatuur die in hun zeer schone fabriek wordt gebruikt alsmede laboratorium resultaten van de wateranalyse getuigen allen hiervan. Het meervoudig gefaseerde waterzuiveringsproces dat zij gebruiken en waarvoor patent is aangevraagd, laat het water zuiverder en frisser smaken dan bronwater. Daarom vind ik het gunstiger mijn water door Le Bleu te laten zuiveren in plaats van het zelf te doen. Bovendien produceren zij water dat ULTRA PUUR is!

Dr. Clifford, Ed. D.

 

Gemeten naar het gewicht bestaat 70% van uw lichaam uit water. Water wordt gebruikt voor de ademhaling, spijsvertering, uitscheiding van afvalstoffen, klier functies, hitte verdrijving en afscheiding. Al deze functies worden verbeterd als het water zuiver is.

Als u dagelijks 2 liter LE BLEU ULTRA PURE BOTTLED WATER gebruikt, kan dit leiden tot:

•           Verbetering van het spijsverterings-proces

•           Verhoging van de stofwisseling

•           Door spoeling van gifstoffen uit de nieren, de lever en andere organen

•           Vermindering van de eetlust

•           Voorziening van voldoende hydraten aan cellen en zachte weefsels

Distillatie is het oudste zuiveringsproces dat bij de mens bekend is. Distillatie is het enige zuiveringsproces dat letterlijk de verontreinigende stoffen van het water scheidt en door de afvoer laat lopen. Bij alle andere zuiveringsprocessen moet men gebruik maken aan de één of andere filter of afsluiter waarmee men probeert de verontreinigende elementen uit het water te verwijderen. En, zoals iedereen weet, functioneren filters en afsluiters niet altijd.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan 80% van de ziekten en aandoeningen aan ongezond water worden toegeschreven. Amerika is het meest geschoolde en hoogst ontwikkelde land ter wereld en toch behoren de Amerikanen tot een van de ziekste volkeren op aarde. Ofschoon China een van de armste landen is, behoren de Chinezen tot de gezondste volkeren en kennen de langste levensverwachting.

Ik hoop dat de informatie in deze brochure u een beter begrip heeft bijgebracht omtrent water. Denk er eens over na om uw gezondheid te verbeteren en begin met het drinken van Le Bleu Ultra Pure gedistilleerd water. Als u gedistilleerd water koopt, let er dan op dat het gebotteld moet zijn in PETE plastic, polycarbonaat plastic of in een glazen flesje. Koop nooit zuiver gedistilleerd water in een fles die gemaakt is van polyetheen of polyvinylchloride (PVC).

JERRY W. SMITH, CWS-V – Oprichter en President-Directeur

This site is published by Manrique Capriles, which is solely responsible for its contents. This website is intended for visitors from the island of Aruba. If you reside outside of Aruba, you can call us.